023 564 268 | 064 44 84 000 | euforijatravel@gmail.com
default-logo

Najveći grad Republike Turske, Istanbul, sa oko 14 miliona stanovnika nalazi se na raskrsnici puteva koji vode sa balkanskog poluostrva u Malu Aziju. Ovaj veliki grad deli Bosforski moreuz povezujući Mramorno i Crno more. Činjenica koja čini ovaj grad jedinstvenim je da je podignut na dva kontinenta. Kako je istorija menjala sudbinu grada tako je i Istanbul menjao imena i bio znan kao Vizantion, Novi Rim, Konstantinovolj, Carigrad…

 

ISTANBUL - AVION / Turkish Airlines

ISTANBUL - AVION / Air Serbia